ориентири 09 март 2019 2019-03-09 2019-03-09 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c2d56cfcf0a9456cb411baa5290de4362c7b9f46/store/fit/600/400/a7499549790793962867758cf1476349b62415a2938940169acaf03eb580/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Наталия Аргирова за казуса с временните преместваеми обекти в Бургас

Наталия Аргирова е директор на дирекция „ЦАУ „Приморие“ или иначе казано на нейните плещи лежи управлението и администрирането на множество процеси в централната градска част на Бургас. Потърсихме енергичната директорка за коментар на протестите и притесненията на дребните търговци, които изразиха несъгласието си с очакваното въвеждане на „жребия“ като критерий при разпределението на временни и преместваеми обекти в града.

Стана ясно, че предстоят да бъдат „раздадени“ за стопанисване около 150 позиции за временни преместваеми обекти в Бургас. От асоциацията на тези търговци вече възнегодуваха срещу идеята обектите да бъдат разигравани чрез жребий. Нека да ви попитам, този конфликт между търговците и администрацията как се разрешава във вашата дирекция „Приморие“?

Конфликтът възникна през тази година ,когато комисията по чл. 56 реши с промяна на вътрешните правила, когато има повече от двама кандидати за една позиция, да бъде изтеглян жребий. Това е решение на комисията, а не на администрацията, даже не е и решение на общинския съвет. В наредбата е упоменат редът за приемане на документи за приемане и издаване на разрешение и там имаше преди години точно такъв ред „за жребий“ , но беше отменен от ВАС като нецелесъобразен. Досега комисията работеше така. При равни условия, т.е ако двама кандидати отговарят на условията, документите им са изрядни и нямат задължения към Община Бургас и имат целия набор от техническите правила, тогава комисията гласуваше на принципа „Първият по време, първият по право“, т.е който първи подаде заявлението, той печели позицията.

Доколко е хубава или нехубава тази практика, аз не мога да кажа, но това беше решение на комисията. Така работеше, търговците знаеха това условие, преценяха си, кандидатстваха и работеха.

Напрежението през тази година възникна от решението на комисията за въвеждане на жребий. Но не се състоя заседание, защото нямаше кворум и промяната не беше въведена. Може би на следващото заседание на комисията ще се види действието на това решение.

Във вашата дирекция как ще решите възникналия проблем?

Точно в „Приморие“ нямаме случаи с по две заявления за една позиция. Срокът изтече на 28 февруари и даже имаме свободни позиции. Наистина нямаме проблем, защото в центъра е доста особено да се развива бизнес. Всички искат да го правят по „Александровска“ или „Богориди“. През тази година няма да имаме позиции по „Богориди“. Съгласно указанията ЗУТ е изготвена карта, съгласувана с НИНКН, и освен зони за разположение на маси друг вид преместваеми обекти няма.

Вие по-скоро сте от другата страна на барикадата, но според вас тези притеснения на търговците от въвеждането на жребия като критерии при разпределението на позициите оправдани ли са?

Хората са притеснени, защото инвестицията, която всеки един от тях трябва да направи, за да започне работа обектът, не е никак малка. Това, че през идващото лято някой търговец ще изгради един обект, ще му открие партиди за ток и вода, ще го свърже с някакви комуникации, означава една немалка инвестиция. Обектът ще работи в най-добрия случай шест месеца и няма никаква гаранция, че догодина същият търговец ще спечели, ако се появи и друг желаещ, а има жребий.

В случая общинска администрация не е инициатор на промяната с въвеждането на жребия като критерий, така ли е?

Ние сме обвързани по наредба с решението на  комисията по чл. 6 от Наредбата за временните преместваеми обекти.  Аз предлагам документи, моя работа е да ги огледам , да проверя  плащанията и да дам на комисията пълен комплект от документи. Тогава вече комисията решава дали да даде положително становище или не. Ако комисията не даде разрешение, аз също отказвам.

Автор: Красимир Калудов

 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...