ориентири 12 юни 2022 2022-06-12 2022-06-12 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa2w4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--dc86a9e3450d42313d572dc8aea0db10e08fab41/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/18012012950.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Промени в закон слагат край на хартиените стикери и удостоверения

Намаляване на таксите за административни услуги, ако те бъдат електронни се предвижда в промените на Закона за електронното управление. Посредници в услугата ще могат да бъдат Български пощи и дори библиотеки. Така гражданите няма повече да пътуват до областните или административните центрове.

В проекта за изменения на закона се предвижда обща  забрана за въвеждане с подзаконов акт на стикери и други физически носители на данни за обекти, които са вписани в регистър. По този начин стикерът за годишен технически преглед, например, ще е вече  незаконен, защото е въведен чрез наредба.

Електронните услуги ще да могат да се заявяват без квалифициран електронен подпис от физически лица. Това означава, че всеки български гражданин ще може да заявява някаква услуга като влезе в системата с някакво средство за електроннна идентификация и ще подава заявление онлайн без флашка, джава, драйвери и т.н

Целта е да отпаднат всички ненужни хартиени удостоверения, които гражданите пренасят като куриери от гише до гише в държавната администрация. Предвижда се да се въведе правно уеднаквяване на служебно събраната информация, а всеки гражданин ще може да изрази съгласие да получава фишове, актове и постановления по електронен път.

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...