ориентири 11 май 2022 2022-05-11 2022-05-11 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ2g4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--7202df51d6610ffe2960e1aa47249b45e45f6faa/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/IMG_9457.JPG

Burgas Reporter Ltd.

И живеещите под наем в Бургас ще могат да паркират в „синята" зона

Промяна в Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни ще даде възможност и на гражданите, които живеят под наем в районите, попадащи в „синя“ и „зелена“ зони, да заплатят ежемесечно паркиране и престой в подзоната, в която се намира адресът на наетото  тях жилище. 

До момента такова право имаха живеещите по постоянен адрес или собственици на имот в границите на зоните.

Живеещите под наем обаче не разполагаха с нормативна възможност да паркират личните си автомобили в близост до местоживеенето си.

През 2021 год. с решение на Общинския съвет беше въведено право на платено паркиране на МПС двукратно в рамките на календарна година за срок от 14 дни за физически лица, които нямат постоянен адрес на територията на гр. Бургас, ако са собственици на имот, с предназначение за жилищни нужди, попадащ в района на зоните за платено паркиране. Определена е и цена за издаване на краткосрочен стикер, но не е определен начин на закупуването му.

На предстоящата сесия „пропуските“ в наредбата ще бъдат отстранени. Една от промените ще прецизира и текста, разглеждащ случаите с лица, които управляват автомобили чрез договор за наем или лизинг.

 

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...