ориентири 30 апр. 2022 2022-04-30 2022-04-30 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdkY3IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--cf07d1884affb11a6552edfacba245c0e7cdaef0/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/20180702_121101.jpg

Burgas Reporter Ltd.

80% от данъчните декларации на бургазлии са били подадени по електронен път

80% от данъчните декларации на бургазлии са били подадени по електронен път към НАП чрез персонален идентификационен код или чрез електронен подпис. Според статистиката 1903 души са подали своите формуляри по пощата, а 6244 са направили това на място в Салона за обслужване на приходната агенция в Бургас.

Общо 35 000 души са декларирали своите доходи малко преди края на кампанията, която приключва на 3 май. Дотогава гражданите могат да обявят доходите си и да заплатят данъците си.

 Годишна данъчна декларация подават лицата, получили доходи от хонорари през 2021 година, дори и ако данъкът им е удържан в пълен размер от платеца на дохода, както и гражданите, извършвали регулярни продажби на стоки в интернет с цел търговия и печалба. Земеделските стопани и лицата, които през миналата година са получили доходи от наем, доброволно осигуряване или застраховане, дивиденти и ликвидационни дялове от източник в чужбина, също трябва да попълнят формуляра.

Едноличните търговци и земеделските стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, подават годишните си декларации за доходите до 30 юни 2022 г. В случай че едноличен търговец или регистриран земеделски стопанин, който се облага като ЕТ, е получил и доходи, които не са свързани с тази му дейност, като например от наем, те се декларират най-късно до 3 май.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...