ориентири 01 март 2021 2021-03-01 2021-03-01 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc054IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--da016febd18c20a75a71632fa101b864f03df5ca/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/49296038_1331849286958154_5605862804469841920_n.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Все още има места за „Асистентска подкрепа“ в Бургас

Все още има свободни места за потребители на най-новата в Бургас социална услуга „Асистентска подкрепа“ на Домашен социален патронаж.

Това е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова грижа и подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване.

Максималната продължителност за ползване на услугата „Асистентска подкрепа“ от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.

Потребители на социалната услуга могат да бъдат:

- лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

- деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг начин.

Капацитетът на услугата е до 355 потребители, а за обслужването им ще се грижат 120 асистенти.

Домашен социален патронаж - Бургас все още приема заявления от кандидат-потребители за включване в специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ на адрес: гр. Бургас, ул. „Иван Богоров“ № 19, ет. 1, тел.: 056 862 332.

Всеки, който иска да кандидатства за услугата, може да намери образец на заявлението ТУК: https://www.burgas.bg/bg/posts/view/45341

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...