икономика 17 фев. 2021 2021-02-17 2021-02-17 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0p4IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--12eea8f3deadb45cd1c18a526d9b8d8f3df427de/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Ето каква е средната работна заплата в Бургаско според НСИ

Средната брутна месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в област Бургас е 1 170лв., при 1 437 лв. средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната областта се нарежда на 11-то място, сочат данните на Националния статистически институт. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 959 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 948 лв., Видин - 964 лв. и Смолян - 1 007 лева.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо третото тримесечие на 2020 г. 4.8%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са „Образование“ - с 11.4%, „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 10.0% и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ - с 9.7%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 14.8%, а в частния сектор - с 6.6%.

Коментари

икономика ...


Парламентарни избори 2021 ...


политика ...