ориентири 12 ян. 2021 2021-01-12 2021-01-12 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdFZ2IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2002066b7173eeed2dfca29725bb0eea676376ce/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/12%D0%B2%D0%B5%D1%80.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Изложба показва любопитни факти за редките птици

Природонаучният музей в Бургас ще покаже атрактивна изложбата, която е част от международната инициатива Европейски Зелен Пояс.

Целта на експозицията е да популяризира усилията за опазването редките птици, обитаващи трансграничните райони на трите съседни балкански държави - България, Гърция и Турция.

Посетителите ще имат възможност да се запознаят с царския орел, черния лешояд, червеногушата гъска и речна рибарка.

Информационно табло разкрива любопитни особености за редките птици и техните местообитания.

Централно място в изложбата е отделено на белошипата ветрушка, рядък вид, доскоро смятан за изчезнал като гнездящ от територията на България.

В рамките на Проект по програма ЛАЙФ на ЕС - Живот за белошипата ветрушка LIFE19 NAT/BG/001017, СНЦ Зелени Балкани, полага специални грижи за опазването на този рядък сокол. Тази изложба е част от усилията им да привлекат вниманието към редките видове птици и значимостта на тяхното опазване.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...