ориентири 24 ноем. 2020 2020-11-24 2020-11-24 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdlJ0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c500aee89b70acedaea0f4e1f214be4dff3851eb/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/b40c7aa6b2283ae08c3d109513d87ad3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

МВР в Бургас обявява конкурс за пет длъжности

Областната дирекция на МВР в Бургас обявява конкурс за пет вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка: „младши разследващ полицай - старши разследващ полицай в РУ” в отдел “Разследване” към Областна дирекция на МВР – Бургас.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

- да притежават диплома за завършено висше образование с минимална образователно-квалификационна степен „магистър” по специалност „Право” или придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” в Академията на МВР  по специалност „Национална сигурност”;

- да отговарят на минималните изисквания за психологическа пригодност

- да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ -  „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се получават и подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден в 14:00 часа от 16.11.2020г. до 30.11.2020г., вкл.

Крайният срок за подаване на документи е 30 ноември 2020 г.

Снимка: БНР

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...