икономика 22 ноем. 2020 2020-11-22 2020-11-22 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdDl0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a33df53f5f98659fbbebe7c7302b36862729d52e/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/avtobus3.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Превозвачи, туроператори и хотелиери против затвора за нерегламентиран превоз

Членовете на Национално сдружение Случаен превоз (НССП) и Бургаска регионална туристическа камара (БРТК) заявиха, че предвидените в Закона за изменение и допълнение на Кодекса на търговското корабоплаване промени в Наказателния кодекс, касаещи обществения превоз на пътници, според тях са противоконституционни и накърняват правото на гражданите на стопанска инициатива.

В тази връзка те са изпратили писмо до председателите на всички парламентарни групи в 44-ото Народно събрание. От бранша призовават народните представители да преосмислят предложените промени. Представителите на бизнеса подчертават, че преди да се превърне във формално престъпление, превозът на пътници с МПС, които към момента не подлежат на лицензионен режим, би следвало да се регулира в Закона за автомобилните превози.

„Истината е, че нормативната уредба предвижда лиценз или разрешително за извършване на обществен превоз на пътници с МПС с до 7 или над 8 места, което автоматично поставя много бизнеси в новата криминална хипотеза. Считаме, че т. нар. „инкриминиране“ на горепосочените услуги без да бъдат отчетени техният пазарен дял и правото на гражданите на стопанска инициатива е в сериозно противоречие както с българската правна система, така и с тази на ЕС. По смисъла на предложената разпоредба на чл. 234г от НК всяка употреба на такова превозно средство (с 8 места) за обществен превоз на пътници е наказуема априори, поради невъзможността за целта да бъде получен лиценз или друг вид разрешение.“, категорични са от сдруженията.

От там уточняват, че немалък дял от обществения превоз на пътници в областта на туризма се осъществява именно с пътнически превозни средства, които не подлежат на лицензионен или разрешителен режим по смисъла на Закона за автомобилните превози или други разпоредби.

 „В това число влизат всички индивидуални туристи, голяма част от летищните трансфери, повечето бизнес пътувания. Хотелиери, туроператори и немалка част от превозвачите работят масово с такива превозни средства. Означава ли това, че вече ще лежим в затвора?!“, притеснена е Евелина Пулева, туроператор и хотелиер, член на УС на БРТК.

„Не можем да приемем наказание, сходно на това за трафик на хора, само защото предлагаме услуги, според нуждите на пазара. Повечето европейски държави, в това число Сърбия и Турция, които не са членки на ЕС, предвиждат възможност за лицензиране на този тип превози, а санкциите (чисто административни!) са обвързани с предвиените в закона задължения. Тук искаме, едва ли не, да бесим всички, които са си купили 8- местен ван. Не е нужно да откриваме топлата вода – можем просто да се научим от Швейцария,например”, коментира Радка Мандилова, председател на НССП.

 

 

Превозвачите са солидарни с колегите си, че т.нар. „сив сектор“ трябва да бъде отстранен, но същевременно подчертават, че това трябва да се случи в условията на равнопоставеност на легитимните стопански субекти и при пълно зачитане конституционните права на гражданите.

БРТК, НССП, както и други браншови организации на превозвачи многократно са заявявали готовност за съдействие в разработването на адекватни нормативни разпоредби за регулиране и контрол на обществения превоз на пътници, но реакция от властта липсва.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...