икономика 18 ноем. 2020 2020-11-18 2020-11-18 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcjF0IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--94727803b1d4eb7fc46d38f99c4bf08aeabe10ea/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/more4.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургас е домакин на форум за "Синя икономика и сини иновации"

Бургас ще бъде домакин на форум за "Синя икономика и сини иновации", организиран от Националната рибарска мрежа.

Събитието ще се състои утре – 19 ноември, в Експозиционен център „Флора”. В него ще вземат участие представители на науката.

Конференцията ще бъде открита от Стоян Котов - директор на дирекция "Морско дело и рибарство" към Министерство на земеделието, храните и горите, което е Управляващ орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

Срещата се организира в изпълнение на Концепцията за управление на Националната Рибарска Мрежа, в чиито основни цели е залегнало засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни в областта на научните изследвания и иновациите.

Една от целите на работната среща е да се представи дейността на българската научна общност, Местни инициативни рибарски групи, неправителствени организации, общини и други заинтересовани страни, в областта на синята икономика и сините иновации.

Сред задачите е да се обменят знания, опит и добри практики за проекти и инициативи в областта на синята икономика и сините иновации, реализирани на национално и европейско ниво.

Ще бъдат обсъдени възможностите за бъдещи съвместни инициативи и засилване на сътрудничеството между заинтересованите страни - представители на науката, публичния, стопанския и нестопанския сектор.

Събитието се реализира с подкрепата на Европейския фонд за морско дело и рибарство и Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.

По време на работната среща водещи учени и експерти ще представят свои научни изследвания и иновативни разработки в областта на синята икономика. Специално участие във форума ще вземе проф. д-р Милен Балтов - съпредседател на Работната група на заинтересованите страни за Стратегическия дневен ред за иновации и развитие в Черно море към ГД "Изследвания и иновации" на Европейската комисия. Експертите от Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа ще представят възможностите за финансиране на проекти за научни изследвания и иновации в областта на синята икономика, както и добри европейски практики в областта.

Вторият тематичен панел от работната среща предвижда представяне на проекти и иновативни разработки с участие на български университети, иновативни компании, неправителствени организации и Местни инициативни рибарски групи. Местна инициативна рибарска група "Несебър-Месемврия" ще вземе участие във форума с фотоизложба на тема "Живот сред рибарските мрежи - Несебър 2020".

В рамките на последния тематичен панел ще бъдат проведени интерактивни сесии за обсъждане на актуални въпроси, свързани с бъдещото развитие на синята икономика и търсенето на решения за засилване на сътрудничеството между науката, бизнеса, публичния и неправителствения сектор за разработване на сини иновации. Участниците във форума ще обсъдят бариерите пред развитието на синята икономика и областите на взаимодействие с най-голям потенциал за постигане на син растеж. Срещата ще завърши с интерактивна сесия на тема "Фактори за успех при провеждането на научни изследвания и разработването на иновации в областта на синята икономика".

Детайлната програма за мероприятието е публикувана на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа ТУК: 

Звеното за управление на Националната Рибарска Мрежа информира заинтересованите страни, че събитието ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки в страната, като ще бъде предвидена и допълнителна възможност за онлайн участие чрез платформата Zoom. Организаторите съобщават, че за онлайн участие в работната среща чрез Zoom не е необходима предварителна регистрация. Линкът за онлайн достъп до виртуалната стая на семинара ще бъде изпратен до всички членове на мрежата в деня на мероприятието, както и ще бъде публикуван на интернет страницата на Националната Рибарска Мрежа ТУК и в профилите й в социалните мрежи.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...