икономика 23 сеп. 2020 2020-09-23 2020-09-23 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb05yIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--51e4d84b067c137a343caae260e4384b158d0a10/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/industrialen%20park.JPG

Burgas Reporter Ltd.

„Индустриален и Логистичен Парк - Бургас" получава терен

Министерският съвет прие Решение за даване на съгласие за апортиране на имот - частна държавна собственост, намиращ се в Бургас, в капитала на „Национална Компания Индустриални Зони" ЕАД (НКИЗ), гр. София.

Целта е теренът в последствие да премине в капитала на „Индустриален и Логистичен Парк - Бургас" АД.

Мотивът за взетото решение е изчерпване на капацитета на свободните площи в „Индустриален и Логистичен Парк - Бургас" АД, което налага да се търсят нови терени, подходящи за развитие на индустриална зона.

„С дейността си „Индустриален и Логистичен Парк-Бургас" АД допринася за стабилното икономическо развитие на Бургас и региона, чрез насърчаване на инвестициите в различните отрасли, подобряването на инфраструктурата, с цел привличане на чуждестранни и местни инвестиции.”, съобщават от правителствената пресслужба.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...