икономика 18 авг. 2020 2020-08-18 2020-08-18 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBanhxIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ba29094e327167acbdc2197e09b6878bc2e56ad4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Средната заплата в Бургаско с ръст от 1,7%. Областта на 11-о място

По показателя средна месечна работна заплата област Бургас се нарежда на 11-о място.

Данните са на Националния статистически институт и се отнасят за второто тримесечие на 2020 г.

За разглеждания период средната месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо първото тримесечие на 2020 г. с 1.7% и достига 1 082 лева. В обществения сектор средната месечна заплата в региона се увеличава спрямо предходното тримесечие на 2020 г. с 3.1% (1 245 лв.), а в частния сектор - с 0.9% (1 024 лв.).

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 822 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 886 лв., Видин - 916 лв. и Силистра - 938 лв.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 5.2%, съответно в обществения сектор увеличението е с 8.5%, а в частния - с 3.1%.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...