ориентири 05 авг. 2020 2020-08-05 2020-08-05 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0JwIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ae4c9aa34b5d0e145fa161caf40343bb4dd84dac/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/burgas6.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Три сгради на бул. "Александър Батенберг" стават частна държавна собственост

Три сгради в Бургас, които са публична държавна собственост, ще бъдат обявени за частна държавна собственост.

Правителството даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията.

Те се намират на бул. „Александър Батенберг“ № 5 и са с обща застроена площ 132 кв. м.

Сградите са в управление на Агенция „Митници“.

„Обектите не се ползват за нуждите на митническата администрация повече от 20 години. Същите са негодни и опасни за обитаване, застрашени са от самосрутване и са с напълно компрометирана конструкция, сочи установеното фактическо състояние в конструктивно отношение от извършен оглед на място от строителен инженер.”, съобщават от правителствената пресслужба.

От там уточняват, че конструктивно е невъзможно постройките да се реконструират и възстановят и няма възможност за продължаване на експлоатационната им годност.

Средствата, необходими за премахването на сградите, са осигурени от бюджета на Агенцията за 2020 г.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...