ориентири 14 юли 2020 2020-07-14 2020-07-14 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdFpvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--58971eeda31a339b9071b17316c30156489a1ae8/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/120.1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

В Бургаско е спаднала консумацията на хляб, но се купува повече алкохол

Домакинствата в област Бургас са изразходвали 5 694 лв. средно на лице, показват данните на Националния статистически институт за 2019 г.

Това е с 16.1% повече в сравнение с 2018 година. За периода 2015 - 2019 г. разходите на домакинствата се увеличават със 38.1%.

През 2019 г. Относителният дял на потребителския разход от общите разходи средно на едно лице от домакинството намалява с 2.5 процентни пункта спрямо 2015 година. За храна са изразходвани 1 611 лв. средно на лице от домакинството. Относителният дял на разходите за храна от общия разход е 28.3% през 2019 г. и намалява с 2.2 процентни пункта в сравнение с 2018 г. и с 2.6 процентни пункта спрямо 2015 година.

Раз разглеждания период разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома), са 922 лв. средно на лице от домакинство, което е с 10.3% повече спрямо 2018 година. В сравнение с 2015 г. тези разходи са се увеличили с 27.9%, което се дължи предимно на разходите за електроенергия и горива. Увеличение на годишна база има при разходите за данъци - с 3.1%, докато при разходите за облекло и обувки е регистриран спад - със 7.0%.

Миналата година са настъпили промени в потреблението на домакинствата в област Бургас спрямо 2018 г. – средно на лице намалява консумацията на хляб и тестени изделия с 3.0 кг и на риба и рибни продукти с 0.1 килограма.

Увеличение се отчита в потреблението на яйца от 141 на 152 бр., зеленчуци от 76.2 на 86.5 кг, плодове от 56.4 на 60.6 кг, месо от 37.7 на 41.5 кг, сирене от 11.6 на 12.2 кг, зрял фасул от 4.3 на 4.7 кг, прясно мляко от 14.2 на 15.6 л и захар от 8.2 на 8.8 килограма.

Без промяна остава потреблението на кисело мляко и картофи.

На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 43.6 на 52.0 л), докато при цигарите е регистриран спад (от 559 на 511 броя).

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...