икономика 20 май 2020 2020-05-20 2020-05-20 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBazFtIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--21b9cf4ea339d8e4a6c4f0c3a461e5b81da1f9da/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/768x432.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Средната работна заплата в Бургаско намаляла с 0.8%

Средната месечна работна заплата за област Бургас намалява с 0.8% и достига 1 064 лева.

Данните са на Националния статистически институт и се отнасят за първото тримесечие на 2020 г., спрямо четвъртото тримесечие на 2019 г.

В частния сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2019 г. с 1.3% (1 015 лв.), докато в обществения сектор се увеличава с 0.6% (1 207 лв.)

В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 8.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.6%, а в частния - с 8%

При съпоставка с останалите области на страната, по показателя средна месечна работна заплата през първото тримесечие на 2020 г., област Бургас се нарежда на 10-то място. Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 805 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 867 лв., Видин - 874 лв. и Силистра - 912 лв.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...