ориентири 25 март 2020 2020-03-25 2020-03-27 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBZ3RqIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--45bdf8496c0302dd110ae2970b51442341888643/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/burgas1.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Извънредният закон промени някои от правилата за безработните

След приемането на Закона за мерките и действията по време на извънредно положение се въвеждат няколко съществени промени, засягащи безработните лица.

Приемането на заявления за отпускане на парично обезщетение за безработица по време на извънредното положение ще се извършва от Бюрата по труда.

Лицата, желаещи да подадат документи за получаване на обезщетение при безработица, ще могат да направят това и да се регистрират в Бюрата по труда в срок до 14 дни след отмяната на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок, т.е. няма да търпят санкции поради забавяне.

Подаването на документи както за регистрация, така и за получаване на обезщетение при безработица може да се извърши и по електронен път, чрез Системата за сигурно електронно връчване от лица имащи квалифициран електронен подпис (КЕП) или персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ. Указания за това могат да се намерят на уеб страницата на ДА „Електронно управление“.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...