Минута за размисъл 15 март 2020 2020-03-15 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcHBXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--acb31ecc903932aa33d2ec203ee300566883bb0b/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37236.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл със Захари Стоянов

Това, положим, е обща черта между българските така наречени търговци, с много малки изключения. Тия не въртят честно своята работа, не спечелват от комерчески способности, но от различни хитрости, непростени спекули, лъжи и измами и прости сойгунджилъци. Който е способен най-много да лъже, той само може с време да стане "почитан човек", да му се слуша гласът навсякъде. Но тия пари били спечелени с кални средства - за това никой не иска да знае"

Днес ще прелистим страниците на "Записки по българските въстания" на Захари Стоянов и заедно можем да намерим това правдиво описание, което важи за онези днешните спекуланти, решили да продават предпазни маски за левчета, при условие че същите струват няколко стотинки.

 

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...