икономика 14 март 2020 2020-03-14 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcUJXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--436802b089813ad3f8a70670b4f9c2093142cca6/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37229.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Българските производители на храни са готови да задоволят родния пазар

Българските производители на храни са готови да изпълнят всички заяви за доставка на хранителните търговци , а наличностите им са достатъчни за период от три месеца до две години дори и да няма нова реколта. Това стана ясно от изявление на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева

България е на 11 място в света по производство на пшеница, а количеството по складовете на производителите е предостатъчно, за да задоволи вътрешното потребление.

Наличността при царевицата е над 2 милиона тона, с настоящата наличност за вътрешно потребление можем да издържим до 2 години, при условие че дори няма реколта. За слънчогледа, един също много конкурентен хранителен бизнес с производство на олио, експортно ориентиран, в предприятията за производство на олио има налична суровина за минимум 3 месеца, за да произведат олио“, съобщи Танева.

Марияна Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите потвърди, че към момента няма производител в България, който да е притеснен за суровината. Димитър Зоров, председател на Асоциацията на млекопреработвателите в България и Владислав Михайлов, председател на  Национална асоциация на млекопреработвателите увериха, че недостиг на млечни продукти няма. Димитър Зоров посочи още, че задължителната дезинфекция е всекидневна практика в предприятията.

 „Българската преработвателна промишленост произвежда два пъти повече просдукция, отколкото е необходимо за нуждите на българския пазар“, заяви Антоанета Божинова от Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци. Йордан Господинов, изпълнителен директор на Асоциация на производителите на рибни продукти – БГ Фиш подчерта, че количеството на българска риба е достатъчно за консумацията в страната.  Дамян Вътев от Асоциацията на месопреработвателите в България и Жана Величкова, изпълнителен директор на Асоциацията на производителите на безалкохолни напитки също се обединиха около позицията, че техните браншове имат достатъчно наличности от месни продукти и безалкохолни напитки. 

Европейската агенция за безопасност на храни (EFSA) уверяват, че няма риск за предаване на корона вирус чрез храни.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...