Минута за размисъл 11 март 2020 2020-03-11 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblZBIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ae602c428ff365b4677e215ea81fa8224d41a2f3/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37194.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Умберто Еко

„Това ми се стори уместно - както каза Уилям, винаги е по-добре, ако този, от когото се боим се бои повече от нас.”

Една Минута за размисъл, вдъхновена от Умберто Еко и неговата книга "Името на розата”.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...