икономика 10 март 2020 2020-03-10 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3RXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--9528c84e5a6b636214831c76b8709f84c68dd1f4/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37191.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Държавата възложи приватизация на терен в Промишлена зона „Север“

Министерският съвет възложи на Агенцията за публичните предприятия и контрол да извърши приватизация чрез електронен търг на терен - частна държавна собственост, намиращ се в Промишлена зона „Север“ в гр. Бургас.

Имотът е с площ 22 864 кв. м. Приватизацията е по предложение на областния управител на Бургас, в чието управление е имотът.

Теренът не се използва по предназначение поради местоположението и попадането му в устройствена зона е с преобладаващи производствени дейности.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...