ориентири 26 фев. 2020 2020-02-26 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdWcvIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--37ef22e09860c296891a7a98966393a6c402a4cb/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37076.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургазлии дават идеи как да се облагородят пространствата около домовете им

Бургазлии ще имат възможност да дават предложения за това как да бъдат облагородени междублоковите пространства около домовете им.

За целта живущите в един или няколко съседни блока трябва да синхронизират своите идеи и да ги представят пред местната власт. Така по тяхна инициатива ще бъдат изградени кътове за игра, места за отдих, допълнителни паркоместа, зони за разхождане на кучета и т.н.

След това е нужно да се подаде заявление за благоустрояване на прилежащото към сградата пространство. Образец на Заявление можете да откриете ТУК: 

Важно е да се знае, че документът трябва да се представи по местоживеене – в деловодството на съответния Център за административно обслужване (районното кметство).

Допустими за финансиране по програмата са цели сгради (блокове) в режим на етажна собственост, построени върху терени, които са общинска собственост, предназначени за жилищно строителство. Заявлението за кандидатстване се подава от органите на управление в етажната собственост, представляващи Сдружение на собствениците или Общото събрание, надлежно регистрирани в общинска администрация.

Програмата носи името "Моят град, моят квартал, моята улица" и ще функционира на конкурентен принцип. По-голям шанс имат активните и задружни собственици в многофамилни жилищни сгради. Ако програмата бъде подкрепена и провокира активността на бургазлии, ежегодно ще бъдат заделяни средства в бюджета на Общината за нейното продължение. При одобрен проект, примерно през настоящата 2020 г., за чието изпълнение финансовият ресурс не стигне, не е нужно да кандидатствате отново, а оставате записани за следваща възможност.

В случай, че собствениците пожелаят, Общината ще изпраща свои експерти на събранията на органите на етажната собственост, за да разясняват програмата на място.

* За консултации по телефона във връзка с програмата търсете следните трима експерти, базирани в основната сграда на Община Бургас на ул. "Александровска" №26:

0886 060 827 - Даниела Танева, технически сътрудник на зам.-кмета по строителство Чанка Коралска

056/907 294 - архитект Лилия Генчева

056/907 279 - ландшафтен архитект Светла Танева

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...