икономика 25 фев. 2020 2020-02-25 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa2xXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--6f427a3ceafd452e051e4612e40ec76341a0ba8f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_37066.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Работодатели получават финансова помощ за наемане на безработни

Дирекция “Бюро по труда”- Бургас уведомява работодателите от общините Бургас, Средец и Камено, че разполага с финансови средства за сключване на договори по програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ).

От тази възможност могат да се възползват работодателите, които разкриват работни места и наемат:

- безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) - свободни средства - 11700 лв.;

- безработни лица - самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) - свободни средства - 7634 лв.;

- безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни над 50 години, или безработни лица с основно и по-ниско образование (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) - свободни средства - 7686 лв.;

- безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) - свободни средства - 7280 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 24 февруари до 4 март включително.

Извън горепосочения срок (в съответствие с чл. 50, ал. 4 от ППЗНЗ), работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за обучение на възрастни:

- обучение на безработни лица по реда на чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ-12700 лв.

- обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ – 678 лв.

- обучение по ключови компетентности на заети лица от средни предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ – 520 лв.

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” - Бургас, както и на тел.056/81-34-29, 056/81-39-44, 056/81-39-42 

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...