икономика 17 фев. 2020 2020-02-17 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb3BpIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b017d2d98408f60a5267602200ac07da9319f754/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36998.jpg

Burgas Reporter Ltd.

72 часа ще е срокът за премахване на проблем преди блокиране на касовите апарати

На 72 часа ще бъде удължен срокът преди блокиране на фискалните устройства в търговските обекти при възникнал технически проблем.

Това решение беше взето на работна среща, в която взеха участие представители на Националната агенция за приходите и Сдружение за модерна търговия.

Търговските обекти ще имат възможност за работа в т.нар. авариен режим при природни бедствия и извънредни ситуации, като касовите апарати не блокират дори след загубване на връзката.

Предстои да бъдат изготвени предложения за промени в Наредба Н-18, които да намалят рисковете пред всички търговци, използващи фискални системи в ситуация на технически трудности.

Основните проблеми, които търговците поставиха, бяха свързани с 24-часовия срок преди блокиране, денонощната поддръжка на свързаността на фискалните системи с НАП, бъдещите стъпки по отношение на фискализацията. От Сдружението подчертаха, че членовете му са направили значителни инвестиции, за да приведат дейността си в съответствие с Наредба Н-18.

От приходната агенция подчертаха, че вече е осигурен денонощен мониторинг на системите за обмен на данни с фискалните устройства не само от НАП, но и от външен доставчик.

На срещата беше коментирано и създаването на работни групи с участието на бизнеса, разработчиците на софтуер и експерти на НАП, в които да бъдат обсъдени всички специфики на Наредба Н-18 и откритите въпроси по прилагането ѝ.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...