ориентири 14 фев. 2020 2020-02-14 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0UzIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--938e035109590a0689a6f09f35b1e948f9b5f234/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36979.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Търси се младежки ученически омбудсман в Бургас

Общественият посредник на Бургас Тодор Стамболиев стартира процедура за избор на младежки ученически омбудсман и негов заместник на територията на общината.

В конкурсната процедура могат да участват всички ученици от 9 до 12 клас, отговарящи на редица условия.

„Инициативата е съобразена с ревизираната европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Конгреса на местните и регионални власти в Европа /10-та сесия - 21 май 2003 г. / На територията на Република България вече има избрани такива младежки омбудсмани в два от големите градове на страната ни и има изключително положителни отзиви за дейността им. Бургас не бива да изостава.”, коментира Стамболиев.

Той е изготвил Правилник за дейността на младият си колега, както и Регламент за участие в изборната процедура. Всеки, който желае, може да се запознае с тях в кабинета на обществения посредник.

Всяка двойка кандидати трябва да отговаря на следните условия и критерии:

-  Да са ученици от 9 до 12 клас
-  Да имат успех над „Много добър” 5.00 за предходния учебен срок
-  Да притежават високи морални качества
-  Да нямат наложени наказания
- Да представят списък с имената и подписите на минимум 20 (двадесет) свои симпатизанти- ученици и/или учители (без родители и/или роднини)
- Да представят най-малко две писмени препоръки от учители, като едната задължително да е от класния ръководител, удостоверяваща изискванията по т.2.3 и т.2.4. от Регламента за процедурата по избор на младежки ученически омбудсман.
-  Документ за успеха на кандидата от завършен първи учебен срок
-  Да са се регистрирали в определения срок за участие в избора.

Подаването на документите за кандидатстване става в кабинета на Обществения посредник, намиращ се на ул. „Шейново“ № 24, ет.4, стая 404 - всеки работен ден от 09:00 до 16:00 часа.                                                                                                                                                                                            

Крайният срок за регистрация  е 28 февруари до 16:00 часа.                                            

В комисията, която ще избере младежкият омбудсман, влизат петима души: общественият посредник на община Бургас, кметът на община Бургас (или друго определено от него лице) координаторът на Асоциация Бургаски младежки и детски парламент и двама ученици- председател и заместник председател на  Асоциацията. 

След събеседване с кандидатите Комисията ще класира не повече от три двойки.  Крайното гласуване ще бъде тайно, чрез бюлетини, върху които са изписани имената на двойките, стигнали до финал.

 

 

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...