икономика 04 фев. 2020 2020-02-04 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdVJWIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d29fe521d416994a2182cc85fd021c308556806f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36873.jpg

Burgas Reporter Ltd.

БВП за област Бургас възлиза на 5 172 млн. лв.

Произведеният брутен вътрешен продукт (БВП) за област Бургас през 2018 г. възлиза на 5 172 млн. лв. по текущи цени.

Според данните на Националния статистически институт това е с 0.3% повече в сравнение с 2017 година. Делът на БВП за област Бургас е 4.7% от общо произведения за страната.

По БВП на човек от населението област Бургас се нарежда на 8-мо място с 12 585 лв., след област Пловдив - с 13 141 лв. и преди област Русе - с 11 769 лева. С най-високо равнище на БВП на човек от населението е София (столица) - 33 437 лв., а с най-ниско - област Силистра - 7 029 лева.

Брутната добавена стойност (БДС) за област Бургас през 2018 г. е 4 485 млн. лв. по текущи цени, което представлява 4.7 % от БДС за страната.

 

Относителният дял на добавената стойност в сектора на услугите достига до 71.4%, или се увеличава със 7.4 процентни пункта спрямо предходната година. Относителните дялове на добавената стойност, реализирана в индустриалния и в аграрния сектор намалява спрямо 2017 година съответно с 6.7 и 0.7 процентни пункта, до ниво от 24.6 и 4.0%  

 

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...