dev.says |> hello(:world) 07 ян. 2020 2020-01-07 2020-01-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/fed1c6d32b56dc6e0d3454a5985626756138194c/store/fit/600/400/26277c14161b0019a6a655b0af9529784b66be51f540d4529592285996e3/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бюджет 2020 ще е на "сигурността и перспективите”.

Общата финансова рамка на проектобюджета на Бургас за 2020 г. е в размер на 305 942 777 лв.

Субсидията от делегираните държавни дейности е 117 704 000 лв. Дейностите, които ще се финансират с местни средства, възлизат на 124 830 000 лв. Предходният остатък е в размер на 24 287 млн. лв.

Основните пера, по които ще бъдат разпределени средствата, са образование, здравеопазване, индустриални зони, екология, събитиен туризъм.

„Това е справедлив бюджет, тъй като осигурява средства по всички направления, необходими за живота и развитието на нашия град. За формирането му е използван консервативният подход - ще се изразходват толкова пари, колкото ще можем да съберем. Тази година няма да се променят основните данъци, касаещи жителите на общината, с изключение на този за старите автомобили. За собствениците на замърсяващите МПС-та данъкът ще се увеличи между 5 и 25 лв.”, коментира кметът Димитър Николов. И допълни, че това е „бюджет на сигурността и перспективите”.

Бюджет 2020 е със същата приходна част, но много по-голяма разходна по отношение на държавно делегираните дейности. Средствата за тях в бюджета са нараснали с 16 млн. лв. спрямо 2019 г. В сферата на образованието ръстът е 15,5 %, в здравеопазването - с 10 %, за социални услуги - с 11,5 %, за центровете за настаняване от семеен тип на деца /младежи с увреждания -15 %, за центровете за временно настаняване - с 8 %, за функция "Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело" - с 8,6 %.

Според доклада на Агенцията за кредитен рейтинг за 2019 г. финансовите показатели на Бургас са над средните за страната. Градът има едни от най-добрите параметри за финансова устойчивост.

dev.says |> hello(:world) ...


Минута за размисъл ...


Евроизбори 2019 ...