ориентири 12 дек. 2019 2019-12-12 2019-12-12 https://www.burgas-reporter.com/attachments/981bd97db38d9203eaa6042d97104d81470a3911/store/fit/600/400/d5a30c9361788506cd8c48eac6e92ee56d6ab6a6002c2a636e955d09c81c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Жените в Бургаско ползват интернет по-често от мъжете

77.7% от домакинствата в област Бургас имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната.

Това показват данните от изследване на Националния статистически институт за 2019 г.

По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 8.8 процентни пункта. Област Бургас е на седмо място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет

От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 64.2% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 година. Спрямо 2018 г. е регистриран ръст от 5.4 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 15-то място след област Търговище с 64.8%, и пред област Стара Загора с 64%

Жените в областта са по-активни от мъжете, като 65.6% от тях използват редовно интернет, при 62.7% за мъжете. Активността на мъжете в областта е по-ниска с 5.4 процентни пункта от средната при мъжете за страната, а активността на жените в областта е колкото средната при жените за страната.

От лицата с висше образование в област Бургас 95.8% използват редовно интернет, от лицата със средно образование - 66.2%, а от лицата с основно или по-ниско образование - 37.7%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 22.8% за областта, при 25.4% средно за страната.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...