ориентири 12 дек. 2019 2019-12-12 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBdjVVIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0a8a7868c75b0a09ed636ec297a0b61bf18dae16/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36445.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Жените в Бургаско ползват интернет по-често от мъжете

77.7% от домакинствата в област Бургас имат достъп до интернет в домовете си, при средно 75.1% за страната.

Това показват данните от изследване на Националния статистически институт за 2019 г.

По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 8.8 процентни пункта. Област Бургас е на седмо място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет

От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 64.2% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2019 година. Спрямо 2018 г. е регистриран ръст от 5.4 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на 15-то място след област Търговище с 64.8%, и пред област Стара Загора с 64%

Жените в областта са по-активни от мъжете, като 65.6% от тях използват редовно интернет, при 62.7% за мъжете. Активността на мъжете в областта е по-ниска с 5.4 процентни пункта от средната при мъжете за страната, а активността на жените в областта е колкото средната при жените за страната.

От лицата с висше образование в област Бургас 95.8% използват редовно интернет, от лицата със средно образование - 66.2%, а от лицата с основно или по-ниско образование - 37.7%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 22.8% за областта, при 25.4% средно за страната.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...