икономика 27 ноем. 2019 2019-11-27 2019-11-27 https://www.burgas-reporter.com/attachments/80343ee7467163bd0e81389dad6200b2ffe83915/store/fit/600/400/6b02ab738684c6ba00d6804ab347652c088ccbbd50b8cd4b871676ef445c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Увеличава се вносът и износът на аграрни стоки

Аграрната търговия у нас формира над 1 млрд. евро положително търговско салдо за 2018.

Това се посочва в Годишния доклад за състоянието и развитието на земеделието за 2019 година. Документът беше приет от правителството днес.

Износът и вносът на селскостопански стоки бележат увеличение съответно с 3,3% и 3,6% спрямо предходната година. По предварителни данни, през първото полугодие на 2019 г. нетният износ на аграрни стоки от страната възлиза на 340 млн. евро. Водещи продукти в структурата на селскостопанския експорт както през 2018 г., така и през първите шест месеца на 2019 г., са житните и маслодайните култури, следвани от растителните мазнини, хлебарските и тестени сладкарски изделия, птичето месо, тютюна и др.

По схемите за директни плащания и преходна национална помощ за кампания 2018, към края на юни 2019 г., са изплатени средства в размер на 1,650 млрд. лева на земеделските производители в страната.

През 2018 г. брутната добавена стойност, създадена в отрасъл „Селско, горско и рибно стопанство“, възлиза на 3,698 млрд. лева по текущи цени, като в реално изражение се наблюдава относително запазване около нивото от предходната година.

В рамките на 2018 г. по „Програмата за развитие на селските райони“ за периода 2014 - 2020 г. са извършени плащания в размер на 582,9 млн. лева, а по „Програмата за морско дело и рибарство“ 2014 - 2020 г. - около 14 млн. лева.

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...