ориентири 20 ноем. 2019 2019-11-20 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcnhVIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--177b004255a108eec6684d49713f5981a27f850f/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36237.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Мъжете в Бургаско си намират по-лесно работа от жените

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Бургас е 200.1 хил.

 От тях 105.5 хил. са мъже, а 94.7 хил. са жени. Това сочат данните на Националния статистически институт за третото тримесечие на 2019 г.

Коефициентът на заетост в областта е 57.9% (при 55.3% за страната), като в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. се увеличава с 2.0 процентни пункта. Коефициентът на заетост при мъжете е 64.0%, а при жените - 52.4%.

През третото тримесечие на 2019 г. общият брой на заетите лица във възрастовата група 15 - 64 навършени години в област Бургас е 194.9 хил., от които 102.8 хил. са мъже, а 92.1 хил. са жени.

Коефициентът на заетост за населението в същата възрастова група е 73.6% (77.8% за мъжете и 69.4% за жените).

В сравнение със същото тримесечие на 2018 г. коефициентът на заетост в тази възрастова група се увеличава с 3.1 процентни пункта.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...