икономика 18 ноем. 2019 2019-11-18 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBcTFVIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--edea2db1919849af4b8bc18e5feeb47f6f26de49/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36213.jpg

Burgas Reporter Ltd.

НСИ: Заплатите в Бургаско падат с 2% през третото тримесечие на 2019 г.

За пореден месец област Бургас се нарежда на 10-то място по средна месечна работна заплата.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) през третото тримесечие на 2019 г. средната месечна работна заплата за областта намалява спрямо второто тримесечие на 2019 г. с 1.9% и достига 1 009 лева. В обществения сектор средната месечна заплата намалява спрямо предходното тримесечие на 2019 г. с 2.4% (1 119 лв.), а в частния сектор - с 1.5% (978 лева).

В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.9%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.0%, а в частния - с 9.6%

Най-висока средна месечна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 1 704 лв., а най-ниска - в областите Видин - 810 лв., Благоевград - 815 лв. и Кюстендил - 868 лв.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...