ориентири 14 ноем. 2019 2019-11-14 2019-11-14 https://www.burgas-reporter.com/attachments/da1f9887ceaf840fa219ac7d29e4adaf31673f92/store/fit/600/400/b2638bf32f3d6275773a8d1e019f190a40273b1833bcaaa34cd35219d9f3/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Бургас ще има нов център за хора с увреждания

В Бургас ще бъде изграден нов модерен център за комплексна подкрепа на лица с увреждания.

Той ще се намира на мястото на преместената дирекция "Социално подпомагане" – в блок 42, к-с "Братя Миладинови", срещу Механотехникума.

Дейностите започнаха с конструктивно укрепване на част от сградата, където от години се забелязват сериозни проблеми.

Предвиденият ремонт включва рехабилитиране и подсилване не само на приземния етаж, а и на жилищния блок като цяло.

В рамките на проекта ще бъде извършен цялостен ремонт и функционално преустройство на вътрешните помещения. Така ще се създадат подходящи условия за лица с увреждания, включително тежки увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, да получат грижи, основани на индивидуалните им нужди.

Центърът ще бъде с капацитет да обслужва 30 потребители. Той ще осигури дневни, полудневни и почасови услуги за рехабилитация, терапия, консултиране, информиране и подкрепа, мобилни услуги, заместваща грижа, за срок не по-дълъг от 14 дни, съгласно индивидуалните потребности на целевата група. Предстои доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане, съобразени с функционалните изисквания за предвидените услуги.

Вече е закупено специализирано транспортно средство, адаптирано за превоз на хора с увреждания, в това число и за хора в инвалидна количка, с което нуждаещите се ще бъдат превозвани от дома им до Центъра за консултация и специализирана помощ.

По-рано тази година Община Бургас изгради нов паркинг на гърба на същия 42 блок.

Община Бургас изгражда новия център по проект "Развитие на нови интегрирани услуги в Център за комплексна подкрепа  на лица с увреждания на територията на община Бургас" ДБФП № BG05M9OP001-2.008-0002-C02, който се изпълнява по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...