ориентири 07 ноем. 2019 2019-11-07 2019-11-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/7089ad7101ae327a8dfb739b1f8d484af44d108a/store/fit/600/400/03ff7039072936bcc32218e856be1470736f0ed2c39b53d9bf5d004ee33c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Служители на НАП - Бургас с лекция в БСУ

Бургаският свободен университет ще бъде домакин на голяма проява на Националната агенция за приходите.

В Аулата на висшето учебно заведение приходното ведомство ще събере днес – 7 ноември, представители на бизнеса и на финансово-счетоводната общност от три области – Бургас, Ямбол и Сливен.

От 13:00 до 17:00 часа експерти от Централното управление на НАП ще проведат разяснителен семинар относно наближаващите крайни срокове за привеждане дейността на търговците в съответствие с изискванията на Наредба Н-18. В пряк диалог ще бъдат обяснени основните изисквания на нормативния акт, ще бъде предоставена информация относно сроковете и отговорностите на производители, внедрители и ползватели на софтуери за управление на продажбите в търговските обекти. Ще бъдат разяснени правилата за фискализация на особени видове търговска дейност като електронни магазини, разносна търговия и други.

Ще се разискват специфични казуси и въпроси на бизнеса, финансово-счетоводната общност и на всички заинтересовани от прилагането на Наредба Н-18.

Проявата е част от комуникационната политика на Националната агенция за приходите за максимална информираност на обществото по отношение на важни законодателни промени в сферата на данъците и осигуровките.

След Бургас, подобни семинари до края на месеца ще се проведат в Пловдив, Варна и Велико Търново.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...