ориентири 06 ноем. 2019 2019-11-06 2019-11-06 https://www.burgas-reporter.com/attachments/93813b9e9e87f88715a880e888ac6fe035f6481a/store/fit/600/400/faf57f1cb97678345acdf7b1c7428a0c515c6f7e77687732711d56ecac76/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Промени облекчават издаването на лични документи

Правителството предвижда промени в Правилника за издаване на български лични документи/ПИБЛД/, които целят да се намали административната тежест на гражданите.

 

Облекченията предвиждат: чрез електронната автоматизирана система за електронни услуги на Министерството на външните работи се създава възможност за подаване по електронен път на заявление за издаване на лична карта, без да е необходимо ползването на квалифицирано удостоверение за електронен подпис; намаляват се сроковете за издаване на паспорт, когато заявлението е подадено в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина; възможност за лично получаване на български личен документ чрез лицензиран доставчик на пощенска или куриерска услуга, когато заявлението за издаването на документа е подадено лично в дипломатическите и консулските представителства на страната ни в чужбина, което предлага тази услуга; осигурява се и възможността за подаване на заявление за издаване на свидетелство за управление на моторно превозно средство в определени случаи и в районни управления към ОДМВР по постоянен адрес на заявителя.

В съответствие с измененията на ЗБЛД, е предвидено и издаването на временен паспорт да се съгласува от дипломатическите и консулските представителства само с Министерството на външните работи, освен в случаите на издаване на временни паспорти на български граждани, на които след 1 септември 1999 г. не са издавани български документи за самоличност, когато тяхното издаване се съгласува с МВР.

Снимка: Нова

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...