ориентири 06 ноем. 2019 2019-11-06 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBblk5IiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--bb6d584d6f376d41217b52ae9c517f5c83c91dc5/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_36115.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургас получава от държавата имоти в Ченгене скеле

Община Бургас получава правото на собственост върху четиридесет и девет имота - държавна собственост.

Те се намират в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“), кв. Крайморие.

Имотите ще бъдат използвани за изграждане на съоръжения на инженерната инфраструктура, улична мрежа, алеи и озеленяване, пречиствателна станция за отпадни води и др.

Строителните дейности, които Община Бургас ще реализира в тях, ще бъдат насочени към осигуряване на подкрепяща среда за развитие на рибарството и съхранение на местната културна идентичност, както и за отдих на населението и гостите на общината.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...