ориентири 05 окт. 2019 2019-10-05 2019-10-05 https://www.burgas-reporter.com/attachments/c2a6d9f466e4c0c2656d8e0636eaa2bca8c1fede/store/fit/600/400/968e4e2e206d898fa9867af270f9933acb8564517696cd0be0fd03a0a969/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Все повече пари ще отиват за дигитални умения на работещите

Министерството на труда и социалната политика подготвя нова стратегия по заетостта с хоризонт до 2030 г.

„Тя ще бъде насочена към качествено обучение, съобразено с потребностите на икономиката. Една от целите е да се гарантира социална сигурност и да се поддържат добри системи за професионално ориентиране и съвместяване на професионалния и личния живот.”, обясни министър Бисер Петков при посещението си в университета „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Вчера той изнесе лекция на тема „Дигитализацията и пазарът на труда“ като част от инициативата Masterclass Work 4.0, организирана от КНСБ.

Пред присъстващите Бисер Петков подчерта, че новата реалност изисква нов подход в планирането и управлението на човешките ресурси, които включват непрекъснато инвестиране в уменията на работната сила, учене през целия живот и насърчаване на партньорството между работодателите и средните и висшите училища.

Той подчерта, че през следващия програмен период 2021-2027 година голяма част от средствата, които България ще получи от Европейския социален фонд, ще се насочат към обучения за дигитални умения за работещи.

Пред студентската аудитория Петков представи средносрочните и дългосрочни прогнози на Министерството на труда и социалната политика за развитието на пазара до 2022 и 2032 година. През второто тримесечие на 2019 г. коефициентът на заетост във възрастовата група 15-64 години достигна 75,6%. Очакванията са, че през следващите три години възходящото развитие на икономиката ще доведе до нарастване на броя на работещите в България до 3,151 млн. души  - със 70 800 повече спрямо 2018 г. Сериозно предизвикателство ще е недостигът на квалифицирани кадри със средно образование. В същото време се очертава излишък от лица с основно и с висше образование. Най-голямо увеличение на работните места се очаква в секторите образование, здравеопазване и социалната работа.

В дългосрочен план до 2032 г. се очаква спад на заетостта с 3,7%. Най-търсени ще са учителите, здравните работници, инженерните, техническите и финансовите специалисти. Най-голям спад на работещите се очаква в търговията, хотелиерството и ресторантьорството и добивната промишленост, каза министър Петков.

Той подчерта, че в бъдеще ще се засилва връзката между шансовете за професионална реализация и образователното равнище. На фона на общото намаление на заетостта единствено при висшистите се очертава да има ръст с 2,6%. Не всички висшисти обаче ще работят това, което са учили, каза министърът на труда и социалната политика.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...