икономика 20 сеп. 2019 2019-09-20 2019-09-20 https://www.burgas-reporter.com/attachments/511459258ad7840c3e5a975d750a328162fa2cfe/store/fit/600/400/11aa2e49aeaf47783672ccaa66cda0e4f646584d9997b6283aac3f91fa5b/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Местата за настаняване в Бургаско се увеличават с почти 16%

С близо 16% са се увеличили местата за настаняване в област Бургас през месец юли на 2019 г., в сравнение със същия период на миналата година.

В това число влизат хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

Според официалните данни на Националния статистически институт броят на стаите в тях е 53.6 хил., а на леглата - 130 хиляди. Сравнено с 2018 г. леглата са се увеличили с 7,9%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през юли 2019 г., е 2 996.6 хил., или c 5.5% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Най-голямо увеличение на нощувките (със 17.4%) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди и с 1 и 2 звезди съответно с 2.2 и 0.1%.

През юли 2019 г. в хотели с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 63.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.4% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 28.4% от нощувките на чужденци и 22.7% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 8.4 и 53.8%

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...