икономика 01 сеп. 2019 2019-09-01 2019-09-01 https://www.burgas-reporter.com/attachments/1af901895eca87c90339d209a139cd1530f4c801/store/fit/600/400/4c0481a5147a1e45a50ebaa95cf591dc6965cdde7a756b7e7cb9fd891518/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Резултатите от консервативната финансова политика в Карнобат

Община Карнобат отчита 65% събираемост на заложените приходи в бюджета през първите шест месеца на годината.

До момента няма никакви задължения към доставчици и банки, а дължимите суми по Фонд „Флаг“ обслужващ европейските проекти, се изплащат предсрочно, за да не се натрупват лихви.

Статистиката показва, че Община Карнобат е единствената в Бургаска област, която не е получила дори и един лев от постановления на Министерски съвет, т.е в нито един момент правителството не е насочвало пари от бюджетните излишъци на държавата към Карнобат.

В общинската хазна средствата са напълно достатъчни, за да може да се води самостоятелна финансова политика.

В Карнобат не изневеряват на консервативния подход „Не харчи повече от това, което имаш“ и се придържат изцяло към този строг принцип на управление на публични средства.

На втори септември ще стартира вторият етап от ремонтирането на улиците в общинския център. Общо единадесет отсечки ще бъдат обновени, а ремонтът е заложен в капиталовата програма.

За последните три години над 70% от улиците в Карнобат са реновирани, а на част от тях в момента се поставят нови тротоари, тъй като това е обект на друга обществена поръчка.

За дванадесета поредна година бюджетът нараства, а общинската собственост не намалява, т.е администрацията и Общинският съвет се разпореждат със собственост единствено в случаите, когато има интерес към терени за жилищни нужди в града и в съставните селища.

По този начин приходите от общинските активи са не от продажби, а от наеми , аренди и концесии. Това  позволява да се поддържат ниски нива на местните данъци и такси, което пък гарантира висока събираемост на приходите.

В Карнобат признават, че финансовата им политика е прекалено консервативна, но през годините са я превърнали в модел, който следват и спазват.

 

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...