икономика 21 авг. 2019 2019-08-21 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbTlUIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--d64eaf0cde8c984ab6d2e42e130c87c7367e07cf/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35466.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Министърът на икономиката ще управлява Центъра за отдих в Китен

Министерският съвет прие Разпореждане за промяна на органа, който да упражнява правата на държавата като едноличен собственик на капитала на „Център за отдих – Китен“ ЕАД, от министъра на здравеопазването на министъра на икономиката.

С предложената промяна се цели привличане на инвеститори чрез използване на опита, натрупан от Министерство на икономиката в тази област.

Предметът на дейност на „Център за отдих – Китен“ ЕАД, гр. Китен, е осъществяване на хотелиерски услуги с цел отдих и здравен туризъм, ресторантьорски услуги, оздравителни и рехабилитационни процедури, туристически услуги и всякаква друга дейност, незабранена от закона.

Снимка: e-kiten

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...