Минута за размисъл 17 авг. 2019 2019-08-17 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbDlUIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--a291fa698fbb5e9bb230060fd4b47d3549c4aaab/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35436.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Минута за размисъл с Джеймс Клавел

"Слушай какво, моето момче. На този свят съществувава понятието чест. Когато вършиш работа с един човек, казвай му само истината и тогана той е длъжен да ти казва истината, иначе не би имал чест. Защитавай другите така, както очакваш те да защитят теб. Ако видиш, че човек няма чест, не се обвързвай с него, защото ще те опетни. Запомни, има хора с чест и хора без чест. Има честни пари и безчестни пари"

Днес ще намерим минутата за размисъл из страниците на романа "Цар Плъх" на Джеймс Клавел.

Коментари

Минута за размисъл ...


пред олтара ...


dev.says |> hello(:world) ...