икономика 16 авг. 2019 2019-08-16 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.comhttps://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBa0poIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--2070985e5c5f82353f8acd357211eac37801ad46/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9MY21WemFYcGxTU0lNTkRBd2VETXdNQVk2QmtWVSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--3b7d5ce51832c59b94b910e1c0fe2c5ac43fca4b/main_img_35431.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Бургаски регион на 10-то място по средна работна заплата

Бургаски регион се нарежда на десето място по размер на средната месечна заплата.

Данните на Националния статистически институт за второто тримесечие на 2019 г. показват, че средното възнаграждение за областта се увеличава с 5,3%, спрямо първите три месеца на годината.

Заплатата в Бургаско достига 1 029 лева, като в частния сектор тя се увеличава спрямо с 5.6% (993 лв.), а в обществения сектор - с 5.1% (1 147 лева).

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Бургас нараства с 9.7%, съответно в обществения сектор увеличението е с 10.8%, а в частния - с 9.1%

За разглеждания период най-висока е средна месечна работна заплата в област София (столица) - 1 729 лв., а най-ниска - в областите Благоевград - 809 лв., Видин - 819 лв. и Кюстендил - 878 лв.

Коментари

икономика ...


AutoDoc ...


политика ...