икономика 13 авг. 2019 2019-08-13 2019-08-13 https://www.burgas-reporter.com/attachments/1665212b9f98cd560dce18a428b8a7b3c40af608/store/fit/600/400/ec28b35a7b902bfd1da9f8514a117cc990493710c9bc69543b363d32f4c9/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Издадените разрешителни за строеж в Бургаско скача с над 50%

 

През второто тримесечие на 2019 г. общинските администрации на територията на област Бургас са издали разрешителни за строеж на 147 жилищни сгради с 445 жилища в тях и с 57 294 кв. м разгъната застроена площ (РЗП).

Издадени са и 58 разрешителни за друг тип сгради с 57 765 кв. м РЗП.

По данни на Националния статистически институт (НСИ) спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 53.1%, докато броят на жилищата в тях намалява с 28.2%, а общата им застроена площ - с 3.3%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 28.9%, но тяхната РЗП е по-малко с 13.4%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 31.3%, докато броят на жилищата в тях намалява с 8.2%, а общата им застроена площ - с 10.4%. Регистриран е спад на разрешителните за строеж, издадени на други сгради със 7.9%, а на тяхната РЗП - с 29.4%.

През второто тримесечие на 2019 г. на територията на област Бургас е започнал строежът на 90 жилищни сгради с 406 жилища в тях и с 48 329 кв. м РЗП, на 4 административни сгради/офиси с 4 138 кв. м РЗП и на 26 други сгради с 21 436 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 15.9%, жилищата в тях - с 33.8%, а общата им застроена площ - с 50.8%. Броят на започнатите други сгради намалява с 48.0%, а тяхната РЗП - със 76.9%.

В сравнение с второто тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 10.9%, жилищата в тях - с 11.7%, а общата им застроена площ - с 31.8%. При започнатите други видове сгради се наблюдава спад както на броя им - с 38.1%, така и на общата им застроена площ - с 52.8%.

 

 

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...