ориентири 07 авг. 2019 2019-08-07 2019-08-07 https://www.burgas-reporter.com/attachments/e36e4d0ea187c1d7d5aa08680be0b3f7f0b6b6e1/store/fit/600/400/254903bbcf1344b024a08c5b0abe205708bdd24b64d079ab243901542029/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Ново сдружение ще пази традициите и ще развива морското дело у нас

В Бургас беше учредена Национална морска асоциация "Свети Николай Чудотворец", имаща за цел да запази, надгради и предаде на следващите поколения добрите практики в морското дело.

Сдружението с нестопанска цел ще осъществява своите функции по следните направления: традиции и история; морска култура и спортове, права на моряците и гражданството; образование, интеграция и личностна реализация; екология и устойчиво развитие; законодателство.

"Няколко души заедно с представители на Община Бургас и ръководството на Морското училище, участвайки в учебния процес, стигнахме да извода, че не само образованието, но и морските традиции са разрушени", заяви к.д.п. Дойчин Дойчев, който бе председател на Учредителното събрание.

Националната морска асоциация си е поставила за задача да обедини представителите на морските професии и бизнес и да създаде иновативна среда за образование, съчетана с обмяна на опит между поколенията.

Учредителното събрание на Сдружението се проведе веднага, след като стана ясно, че Министерството на образованието и науката предава на Община Бургас Професионалната гимназия по морско корабоплаване и риболов "Св. Никола".

За председател на Управителния съвет беше избран контраадмирал Симеон Цеков, секретар-касиер е инж. Христина Жабова - директор на Морското училище, и членове - к.д.п. Стоян Пантов, к.д.п. Дойчин Дойчев, к.д.п. Даниел Канчев, адв. Рубен Николов, кап. Пламен Симеонов

В контролния съвет влизат Светозар Милушев, Николай Стоянов и Георги Николов.

 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...