ориентири 06 авг. 2019 2019-08-06 2019-08-06 https://www.burgas-reporter.com/attachments/cf425ffd660b81272b4479331785c2ceab8cc126/store/fit/600/400/777c00d6315abec0232d6c86a3de34039295a444ff96f32d16f9aec28a76/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Общината ще изгражда общежития и детска градина в Равнец

Вече е готов проектът за подробен устройствен план за изграждане на индустриална зона върху бившето военно летище край село Равнец.

Той е съгласуван с експлоатационните дружества и с него се обособяват урегулирани поземлени имоти за чисти производства и високотехнологични обекти. В територията е предвидена възможност за изграждане на общежития за работещите, детска градина, обслужваща зона с паркинг и търговски обекти, зона за спорт и отдих.

„Целта е да се осигури привлекателна среда за труд, бърз достъп от дома до работното място и социално обслужване. В планировката е осигурена възможност за транспортен достъп и захранване с мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Зоната има потенциал да се оформи като съвременен индустриално-логистичен парк. Тя е с внушителния размер от над 3000 декара и осигурява перспектива за развитие с хоризонт двадесет и повече години напред във времето.”, съобщават от Община Бургас.

След искане на кмета Димитър Николов правителството прехвърли огромния имот на Община Бургас, за да може тя да изготви необходимата първична и трудоемка документална работа.

Вече има проведени разговори между кмета и държавната власт за осигуряване на финансиране за изграждане на първоначална инфраструктура, за да може да започне усвояването на първите терени.

В момента тече проверката на новия ПУП за оказване въздействие върху околната среда. След това той подлежи на одобрение от Общинския съвет. Въпрос на следващи съвместни действия на местна и държавна власт е стартът за изграждане на инфраструктура и преговори с бъдещите инвеститори, които желаят да изградят там своите предприятия и да наемат служители.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...