ориентири 16 юли 2019 2019-07-16 2019-07-16 https://www.burgas-reporter.com/attachments/a595c42f82984d52ffafe3f8819aa37a17ab8637/store/fit/600/400/a931e1429f2bb59a7b3fdc5ecb30f2837a37ce841ac405a0bca3375f438e/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Въведени са мерки за ограничаване на Африканската чума в община Бургас

Общинската епизоотична комисия проведе вчера заседание, за да набележи превантивни мерки за недопускане разпространението на болестта Африканска чума по свинете на територията на община Бургас.

Комисията реши, че в съставните селища на община Бургас в 10-дневен срок следва да се актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите от тях свине. Ежеседмично кметовете и кметски наместници да докладват в Община Бургас за актуалната епизоотична обстановка в населените места.

Ето кои са и конкретните мерки, които трябва да спазват собствениците на свине:

- Собствениците на свиневъдни обекти от всички категории е необходимо да засилят контрола за биосигурност и при съмнение за заболяване да уведомяват незабавно обслужващия обекта регистриран ветеринарен лекар и официалния ветеринарен лекар за вземане на проби за вирусологично изследване на АЧС;

- При отглеждане на свине за лични нужди да се ограничи достъпа на външни лица до обекта, да се извършва дезинфекция на входа на обекта и да се изхранват с фуражи с гарантиран произход;

- Собствениците на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски да спазват стриктно изискванията на Наредба №6/20.03.2007г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканска порода и нейните кръстоски. На територията на община Бургас не е разрешено свободно отглеждане на свине;

- При отстрелване на диви свине да се вземат проби, които да се предоставят на ОДБХ- Бургас, за изследване. След вземане на проби да се обезвреждат незабавно труповете на умрелите диви свине и дезинфекция на мястото, където е открит трупа и мястото за загробване;

- С цел информиране на собствениците на животновъдни обекти, в които се отглеждат свине, както и на всички заинтересовани, с клиничните признаци на АЧС и как да предпазят животните, Община Бургас започва разпространяване на информационни материали. Същите могат да бъдат получени от кметовете и кметските наместници по места.

Снимка: bgfermer.bg

 

 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...