ориентири 15 юли 2019 2019-07-15 2019-07-15 https://www.burgas-reporter.com/attachments/63998ba2ff0fedba2d79aa82f1ef9f73e0601a64/store/fit/600/400/1aa033b0cba55e99d41ee844252696294b6addf9750b212cf81ee048a963/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Общините уеднаквяват заявленията за най-масовите услуги

Всички общини на територията на страната са задължени да използват уеднаквени, стандартизирани заявления за 16-те най-масово предоставяни услуги.

Изискването влиза в сила от утре – 16 юли. По инициатива на вицепремиера Томислав Дончев беше прието изменение на Наредбата за административно обслужване.

Сред стандартизираните заявления са издаване на скици за недвижими имоти и разрешение за строеж, одобряване на подробен устройствен план, заверка на документи за гражданско състояние в чужбина, както и издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние.

Това е следващата стъпка от процеса на стандартизация на административните услуги след постигнатото през 2018 г. уеднаквяване на услугите, предоставяни от областните администрации. По този начин се облекчават гражданите и бизнесът, намалява се административната тежест чрез отпадане на ненужни документи и се спестява време при получаването на резултата от извършената услуга.

 Всички стандартизирани документи ще бъдат вписани в Регистъра на услугите към Административния регистър.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...