ориентири 11 юли 2019 2019-07-11 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0pTIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--c4b9ffd8291949fac4bf7ce55fc8fa2518f7d295/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_35125.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Още една улица се изгражда в Индустриален парк Бургас

Нова улица ще бъде изградена на територията на Индустриален и логистичен парк – Бургас.

Това ще е локално платно, което да осигури пряк достъп до обособените квартали 41 и 46.

Пътната връзка е успоредна на ул. "Крайезерна". Дължината ѝ в завършен вид ще е около 600 м. Улицата ще се казва "Бургаско езеро", като така е спазена традицията всички нови улици в Индустриалния парк да носят имена на езера.

Чрез новата улица ще се даде възможност за реализация на последните свободни парцели, разположени във вътрешността на територията.

Паралелно с изграждането на платното тече и облагородяване на прилежащите зелени площи.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...