ориентири 10 юли 2019 2019-07-10 2019-07-10 https://www.burgas-reporter.com/attachments/e99938385b200ea80620dd11c38adaf7e9809e4b/store/fit/600/400/9b53104545854e650c87e11ea40c62312880a2a3592f97c9d42c314f9ed7/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Глоби за телекомите ако вземат по-скъпо за международни разговори

Мобилните оператори ще бъдат санкционирани ако не спазват пределните цени на дребно за международни мобилни и фиксирани разговори и текстови съобщения към страни от ЕС.

Това предвижда одобреният от Министерския съвет проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения.

„Текстовете гарантират ефективното прилагане на национално ниво на пределните стойности на цените за тези услуги, като въвеждат система от ефективни, пропорционални и възпиращи санкции при нарушения.”, съобщават от правителствената пресслужба.

Съгласно европейски регламент от 15 май 2019 г. се прилагат цени на дребно (без ДДС), които не трябва да надвишават 0.19 евро на минута за повиквания и 0,06 евро за текстови съобщения. В случай, че телеком оператор продължава да прилага по-високи тарифи след тази дата, той може да бъде глобен между 20 000 и 400 000 лв.

От 5 000 до 50 000 лв. е санкцията в случай, че операторът не осигури активирането на тарифата в рамките на един работен ден, без това да води до определени негативни последици за потребителите.

Снимка: Economic.bg

 

 

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...