ориентири 09 юли 2019 2019-07-09 2019-07-09 https://www.burgas-reporter.com/attachments/7b9b11b108cf15e8368c33918ab9ee8e445e66fe/store/fit/600/400/797cac7e30cd510dde85fc2461ff3602730f431fdef705370a7309be395c/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Гнездовият сезон на Атанасовско езеро закъснява

Повече прелетни птици, отколкото гнездящи видове, бяха установени по време на ежемесечния мониторинг на Атанасовско езеро, проведен в средата на месец юни.

„В разгара си бе гнездовият сезон само на речните рибарки, и то на построените от природозащитниците изкуствени платформи. Повечето от саблеклюните бяха все още на двойки и много малко от тях мътеха или имаха малки. Такова бе положението и при кокилобегачите, морските дъждосвирци, белочелите рибарки, обикновените калугерици и белите ангъчи.”, коментират от Българското дружество за защита на птиците.

По време на мониторинга орнитолозите са преброили над 500 розови пеликана, 315 черноопашати крайбрежни бекаса, 187 малки червеноноги и 171 големи червеноноги водобегача.

„Нормално“ всички те трябваше да са далеч на север от Атанасовското езеро по това време на годината. Необичайната картина бе „изпъстрена“ и от други такива странни за месец  юни видове, като малък и голям зеленоноги водобегачи, малък и голям горски водобегачи, и „за капак“ – 144 червени ангъча!”, казват още от БДЗП.

Всичко това показва, че гнездовият сезон при основните видове птици в езерото закъснява с поне 10-14 дни. От друга страна, Атанасовско езеро продължава да изпълнява много важната си функция на място за струпване през лятото на неразмножаващи се птици от редица северни видове, които намират тук достатъчно храна и спокойствие.

Лопатарките пък гнездят в смесена колония в защитена местност „Пода“, но всеки ден прелитат над Бургас, за да се хранят обилно в Атанасовско езеро.

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...