икономика 13 юни 2019 2019-06-13 2019-06-14 https://www.burgas-reporter.com/attachments/8e39478ca75918ce5a3f3c243a29a7525e54d682/store/fit/600/400/a6b211ae721c0c82e1b4c2dac36d7df708f3c6484666f7e24bf3a8f59733/article_image

Burgas Reporter Ltd.

Започна вторият етап от изграждането на защитна ограда около Кроношпан

Вторият етап от изграждането на постоянната изолираща ограда около производствените площадки на Кроношпан в Бургас вече навлиза в същинската си част.

В момента се работи по изливането на основите на предпазното съоръжение, което след завършването си ще обхваща и източните „граници“ на предприятието.

В тази зона дължината на оградата ще достигне  283 метра.

До момента беше изградена 260 метра ограда по протежението на северната част на Кроношпан.

И в двете си части съоръжението е с височина от 8 метра.

Заедно с него в северната зона беше обособен и зелен пояс, съставен от 116 броя дървета от вида „Аризонски кипарис“. Представителите на този вечнозелен дървесен вид достигат височина до 20 метра.

Зелен пояс от различни дървесни видове и храстова растителност вече се развива в непосредствена близост до бъдещата „източна“ ограда. Ако експертите препоръчат, той ще бъде обогатен с допълнителни насаждения.

Заграждението има за цел  да ограничи до минимум разпространението на дървесни частици от склада за дървесина, а специално подбраните дървесни видове играят ролята на естествен филтър.

Строителството на защитната ограда и „зеленият“ пояс са малка част от мерките, заложени в екологичната програма на Крошонпан.

В резултат от изпълнението и през 2017 год. бяха монтирани покрития на транспортната лента за дървесина, а в площадките за съхранение бяха поставени мощни оросителни системи.

Съществуващите складови площи бяха изолирани с плътни стени с височина от 7.5 метра, а над площадката за временно съхранение на стърготина беше изградено постоянно покритие с  обем на заградения материал около 6500 м3.

Предстои и монтаж на нови ръкавни филтри, които ще покрият изискванията на европейския регламент за най-добри налични техники, който ще влезе в сила за фирмите от дървопреработвателната индустрия в края на 2019 год.

От ръководството на Кроношпан са си поставили за цел от цялата страна първо в Бургас да бъдат изпълнени изискванията на най-новия регламент за дървопреработвателната промишленост в ЕС.

 

 

икономика ...


Общински избори 2019 ...


политика ...