ориентири 12 юни 2019 2019-06-12 2020-03-26 https://www.burgas-reporter.com/rails/active_storage/representations/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbzQyIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--ddeb8e4f08e59bb6169e8eb5215b35b7fb8d4406/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaDdCam9VWTI5dFltbHVaVjl2Y0hScGIyNXpld2s2RUdGMWRHOWZiM0pwWlc1MFZEb01aM0poZG1sMGVVa2lDMk5sYm5SbGNnWTZCa1ZVT2d0eVpYTnBlbVZKSWcwME1EQjROakF3WGdZN0NGUTZDV055YjNCSkloQTBNREI0TmpBd0t6QXJNQVk3Q0ZRPSIsImV4cCI6bnVsbCwicHVyIjoidmFyaWF0aW9uIn19--203b1a8c9eed4377167cb2e98b44388b2b3a30a3/main_img_34875.jpg

Burgas Reporter Ltd.

Експерти търсят начини за засилване на партньорството между градовете и селата

Бургас е домакин на международна среща, която има за цел да насърчи партньорството между градовете и селата.

Форумът е част от дейностите по проект (RUMORE), който се изпълнява с подкрепата на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 г.

Областна администрация Бургас си сътрудничи с Германия, Холандия, Италия и Гърция.

Днес в Бургас среща си дадоха всички страни-партньори. В нея участие взеха областният управител Вълчо Чолаков, заместник областният управител проф. Севдалина Турманова, както и представители на Университет Хафенсити – Хамбург (Германия),  Агенция за регионалнo развитие Люнебург (Германия), Регион Ломбардия – Италия, Асоциация за зелено образование – Твенте(Холандия), Община Амстердам (Холандия), Регион Централна Македония (Гърция), Агенция за развитие на Източен Солун (Гърция).

Проектът RUMORE е насочен  към слабо развитите селски и гранични територии в региона, укрепването на връзката им с градските центрове и създаването на благоприятна иновационна среда.

Очакванията на изпълнителите са 5% ръст в броя на иновативните местни малки и средни предприятия, които си сътрудничат в областта на зелените биотехнологии, синята икономика, чистите храни и здравословния начин на живот.

Основните дейности по проекта включват създаване на мрежа от предприятия и производители на продукти със значителен иновативен компонент и висока добавена стойност, създаване на високотехнологичен център в Бургас за изследвания и технологии, както и разработване на план за действие за подобряване на регионалния иновационен потенциал в област Бургас.

Проектът се изпълнява в рамките на 60 месеца и протича в две фази. Дейностите включват създаването на работни групи; обмен на добри практики между държавите участващи в проекта; създаване на местни центрове за иновации и син растеж в Бургас, Констанца и Солун; разработване, внедряване и тестване на интегрирана технология за аквапоника (аквапониката е хибридна система, която комбинира органичното земеделие, хидропониката и рециркулационните аквакултурни системи за отглеждане на продоволствени култури по естествен и устойчив начин).

Сред дейностите по проекта е заложено създаването на интернет платформа за привличане на местни иноватори от различни сектори и за насърчаване на тяхното партньорство и сътрудничеството им с научни организации и изследователски екипи.

От своя страна Областна администрация Бургас планира създаване на Регионален агро-хранителен център (AFRC) за подобряване на аграрното сътрудничество в региона.

Коментари

ориентири ...


различно ...


време за прогноза ...